0
миний сагс
нэмсэн шинэ бараа

миний сагс

энэхүү тэмдэгийн дор бараа хоосон