0
миний сагс
нэмсэн шинэ бараа

миний сагс

Торган жолоо 2012 оны 4 дугаар хугацаа (монгол)
дэлгүүрийн үнэ:
үнэгүй бараа үнэгүй бараа
борлуулсан тоо17 нийт үнлэлт0 хуви
хүргээлтийн төлбүр:
үнэгүй хүргээлт
үйлчилгээ:
Өөрөө ажилладаг платформ бараа илгээх ба дагалт үйлчлэгэ хангаах
5.0
 • танилцуулга дүйцэх
  4.7
 • үйлчилгээны овор
  4.7
 • хүргээлтийн хурд
  4.6
微信扫一扫,使用小程序
微信扫一扫,使用小程序
 • нэрт бүтээгдэхүүн:Өвөр монголын сурган хөмүүжилын хэвлэлийн хороо
 • нэрт бүтээгдэхүүн:Өвөр монголын сурган хөмүүжилын хэвлэлийн хороо

Торган жолоо сэтгүүл 1986 онд хэвлэл эхэлж, найман мож орны монголоор сурч байгаа, дундад сургуулийн сурагчидад зориулсан цурын гагц монгол сэтгүүл болно.Торган жолоо сэтгүүл нийгмийн шинжлэх ухаан ба байгалийн шинжлэх ухааны агуулгыг хамарсан ерөнхий агуулга бөхий сорогчийн сэтгүүл байж, сурагчдын хичээлээ сурахад нь хавсрамз жолоодомз үзүүлж, мэдлэг чадвар олоход нь тусламж дэмжлэг үзүүлэхээр үндсэн зорилгоо болгож, хичээлийн гаднах оншлагаар дамжуулан, сурагчдын сурсан хичээлээ бататгаж, мэдлэгийн хэвчээгээ өргөтгөж, оюун билгээ нээгдүүлэх ба бүтээлч чадвараа хөгжүүлэхэд нь жолоодлого үзүүлнэ.Агуулгын талаар голдуу хичээл даахь хүчирдлийг шийдвэрлэхэх, төвөг мадагтай асуудлыг тайлбарлах, чухал бөхий агуулгыг нөхвөрлөх, хичээлд холбогдох мэдлэгийг танилцуулах мэтийн багш нарын жолоодлогын зохиол, сурагчдын онцлогт тохиросон шлдэг бүтээлүүдийг хамрав.

100%таатай сэтгэгдэл

0хүн үнлэлтд оролцов
таатай сэтгэгдэл(100%)
дундаж(0%)
ядуу(0%)
а захиалсан бараандаа үнлэлт хийж болнобараагаа үнэлэх

барааг үнлэх