0
миний сагс
нэмсэн шинэ бараа
Ном сэтгүүл
Сэтгүүл、Дагалт бичиг、Хүүхдийн ном、Толь бичиг、Хүн соёл нийгэм шинжилгээ、Шинжлэх техник мэргэжил、утга зохиол урлиг
 • ¥ 3 хямдралын тэмдэгт
  захиалга ~ хүрбэл20юанд хэрэглэх
  2021.04.28 - 2021.10.30
  гишүүний хязгаар: бүх гишүүн
  барааны хязгаар: бүх бараа
  дэлгүүрийн хязгаар: Өөрөө ажилладаг платформ
 • ¥ 1 хямдралын тэмдэгт
  захиалга ~ хүрбэл10юанд хэрэглэх
  2021.04.28 - 2021.10.30
  гишүүний хязгаар: бүх гишүүн
  барааны хязгаар: бүх бараа
  дэлгүүрийн хязгаар: Өөрөө ажилладаг платформ