0
миний сагс
нэмсэн шинэ бараа

миний сагс

дэлгүүрийн үнэ:
үнэгүй бараа үнэгүй бараа
борлуулсан тоо5 нийт үнлэлт0 хуви
хүргээлтийн төлбүр:
үнэгүй хүргээлт
үйлчилгээ:
Өөрөө ажилладаг платформ бараа илгээх ба дагалт үйлчлэгэ хангаах
5.0
  • танилцуулга дүйцэх
    4.7
  • үйлчилгээны овор
    4.7
  • хүргээлтийн хурд
    4.6
微信扫一扫,使用小程序
微信扫一扫,使用小程序

100%таатай сэтгэгдэл

0хүн үнлэлтд оролцов
таатай сэтгэгдэл(100%)
дундаж(0%)
ядуу(0%)
а захиалсан бараандаа үнлэлт хийж болнобараагаа үнэлэх

барааг үнлэх