0
миний сагс
нэмсэн шинэ бараа
Ном сэтгүүл
Сэтгүүл、Дагалт бичиг、Хүүхдийн ном、Толь бичиг、Хүн соёл нийгэм шинжилгээ、Шинжлэх техник мэргэжил、утга зохиол урлиг

миний сагс

Алдарт шинжлэх ухаантдий үлгөрийн цуврал —— чаан вви цангийн үлгөр (сонсдог ном) (монгол)
дэлгүүрийн үнэ:
үнэгүй бараа үнэгүй бараа
тэмдэгт   авах:
төгрөг20хасах3 төгрөг10хасах1
борлуулсан тоо3 нийт үнлэлт0 хуви
хүргээлтийн төлбүр:
үнэгүй хүргээлт
үйлчилгээ:
Өөрөө ажилладаг платформ бараа илгээх ба дагалт үйлчлэгэ хангаах
5.0
 • танилцуулга дүйцэх
  4.8
 • үйлчилгээны овор
  4.8
 • хүргээлтийн хурд
  4.6
微信扫一扫,使用小程序
微信扫一扫,使用小程序
 • нэрт бүтээгдэхүүн:өвөр монголын сурган хөмүүжилын хэвлэлийн хороо
 • нэрт бүтээгдэхүүн:өвөр монголын сурган хөмүүжилын хэвлэлийн хороо

“Чаан вви цангийн үлгөр”бол “алдарт шинжлэх ухаантны үлгөрийн цуврал” нэг нь болно, “алдарт шинжлэх ухаантны үлгөрийн цуврал”бол нэгэн иж ашиг шимтэй сайн ном юм, тэр нь шинжлэх ухааны орд харшид алхан орохын хөтөч байж, энгийн үлгөрт гүнзгий ёс очрыг навчхөн уусгаснаас хүмүүсийг шинжлэх ухаанд дур сонирхолтой болгодог.Тус цуврал бичиг нь танд сайн багш дотно найз болох нь лавтай.Та эдгээр үлгөрийн дотроос хүүний амьдралын сайн сайхан сэнхрүүлэлтийг хөрдөх бөгөөд шинжлэх ухаантдын үлгөр түүхээс танд ой билгийг нээгч алтан түлхүүр адгуулаху юм өө! “чаан вви цангийн үлгөр”-ад чаан вви цангийн үсэн бойжсон өнгөрөлт, шинжлэх ухаанаар улсаа аврах гээд байгалийн шинжилгээнийг сонгосон, эх улстаа өнгө гэрэл олгосон, чанхувадаа буцсан зэрэг агуулга бий.Ахмад нэг үеийн шинжлэх ухаантан болсны хувьд, чаан вви цангийн чанга нягт судалгааны овир болон улсаа хайрлах үзэл нь шинэ цаг үеийн дунддын залуучуудад чухал сурган хүмүүжлийн утгтой юм.

100%таатай сэтгэгдэл

0хүн үнлэлтд оролцов
таатай сэтгэгдэл(100%)
дундаж(0%)
ядуу(0%)
а захиалсан бараандаа үнлэлт хийж болнобараагаа үнэлэх

барааг үнлэх