0
миний сагс
нэмсэн шинэ бараа

миний сагс

электрон ном
Саран гэрэлт эмчлээгийн ном (монгол)
дэлгүүрийн үнэ:
үнэгүй бараа үнэгүй бараа
борлуулсан тоо0 нийт үнлэлт0 хуви
хүргээлтийн төлбүр:
үнэгүй хүргээлт
үйлчилгээ:
Өөрөө ажилладаг платформ бараа илгээх ба дагалт үйлчлэгэ хангаах
5.0
 • танилцуулга дүйцэх
  4.7
 • үйлчилгээны овор
  4.7
 • хүргээлтийн хурд
  4.6
微信扫一扫,使用小程序
微信扫一扫,使用小程序
 • нэрт бүтээгдэхүүн:өвөр монголын шинжлэх ухаан техник мэрэгжилийн хэвлэлийн хороо
 • нэрт бүтээгдэхүүн:өвөр монголын шинжлэх ухаан техник мэрэгжилийн хэвлэлийн хороо

Тус ном бол 18 догар зууны алдарт анагаах ухаантан гарам·элангданзины бүтээл болно.Гураван гэм и анагаах үес, дотор өвчин м анагаах үес, халуун өвчин м анагаах үес, дээд биеийн өвчин м анагаах үес, цул саваны өвчин и анагаах үес, хэсэг бусаг өвчин и анагаах үес, яр өвчин и анагаах үес, хүүхэдийн өвчин и анагаах үес, мэсийн шархыг анагаах үес зэрэг агуулгаар бүрэлджээ.

100%таатай сэтгэгдэл

0хүн үнлэлтд оролцов
таатай сэтгэгдэл(100%)
дундаж(0%)
ядуу(0%)
а захиалсан бараандаа үнлэлт хийж болнобараагаа үнэлэх

барааг үнлэх