0
миний сагс
нэмсэн шинэ бараа

миний сагс

Ши жинь пин төрийг засах тухай (нэгдүгээр бодь) (сонсдог ном)
дэлгүүрийн үнэ:
үнэгүй бараа үнэгүй бараа
борлуулсан тоо3520 нийт үнлэлт576 хуви
хүргээлтийн төлбүр:
үнэгүй хүргээлт
үйлчилгээ:
Өөрөө ажилладаг платформ бараа илгээх ба дагалт үйлчлэгэ хангаах
5.0
  • танилцуулга дүйцэх
    4.7
  • үйлчилгээны овор
    4.7
  • хүргээлтийн хурд
    4.6
微信扫一扫,使用小程序
微信扫一扫,使用小程序

“Ши жинь пин төрийг засах тухай” (нэгдүгээр бодь) гэх номд Ши жинь пингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бөхий нийгэм журмын үзэл санааны хөгжилтийн судас ба гол агуулгыг төвлөрүүлэн тусгаж, Ши жинь пин нөхрөөр голлуулсан дундад улсын эв хамт намын төв хороогийн бөх нам бөх улсын үндэстэн нуүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж шинэ цаг үед дундад улсын онцлог бөхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлсэн агуу их үйлдлэгийг амьдлагаар тэмдэглэж, дундад улсын эв хамт намын хүүн төрлөхтөний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах, хүмүүн төрлөхтөний энх тайван ба хөгжилтийн эрхэм дээдҮйлсийг ахилахад зориулсан дундад улсын оюун ухаан ба дундад улсын төслийг гүйцэд илрүүлсэн байна, иймээс тус ном бол улсын дотоод гадаадын уншигчдын Ши жинь пингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бөхий нийгэм журмын үзэл санаа ба дундад улсын эв хамт намын арав есдүгээр их хурлын зориг санааг суралцаж эзэмшхэд эрх хүндтэй унших бичиг болох юм.

100%таатай сэтгэгдэл

3хүн үнлэлтд оролцов
таатай сэтгэгдэл(100%)
дундаж(0%)
ядуу(0%)
а захиалсан бараандаа үнлэлт хийж болнобараагаа үнэлэх

барааг үнлэх